DIW: Digital Image Watermarking

لیست یادداشت‌ها rss

  • روش‌های نهان نگاری دیجیتال (یکشنبه 1 اسفند 1395 12:52)
    نهان نگاری دیجیتال از دو مرحله درج و استخراج نهان نگاره تشکیل شده است. در مرحله درج، نهان نگاره در تصویر میزبان جاسازی شده و تصویر نهان نگاری شده به دست خواهد آمد. در مرحله استخراج نیز نهان نگاره از تصویر نهان نگاری شده استخراج می‌گردد، امّا پس از استخراج نهان نگاره، تصویر اصلی مخدوش خواهد شد . دسته بندی‌های متفاوتی...
  • نقش واترمارکینگ دیجیتال (نشانه گذاری دیجیتال) در دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک (دوشنبه 18 بهمن 1395 22:16)
    برنامه های کاربردی دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک نیازمند حفاظت برای جلوگیری از سوء استفاده از مواردی که آن ها برای مصرف عمومی قرار داده اند، هستند. با این حال فقط تعداد کمی از توسعه دهندگان برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک،عمدتا به دلیل اینکه با فناوری آشنا نیستند، تکنیک های کارآمد را برای حفاظت از محتویات...
  • واتر مارکینگ (Water Marking) چیست ؟ (پنج‌شنبه 30 دی 1395 11:49)
    تاریخچه واترمارکینگ ( Water Marking History ) : در زمان های قدیم هنگام جنگ، سر سربازان را تراشیده و پیامهای سری را روی سر آنان می نوشتند، سپس منتظر می ماندند تا موی سر آنها رشد کرده و آنان را برای رساندن پیام اعزام می کردند یا از روش های دیگری مانند نوشتن مطالب با آب پیاز بهره می گرفتند. با پیشرفت تکنولوژی استفاده از...